We Help The Bearing Technology Growing Since 2006

Цилиндрични лежишта

  • Six types of angular contact bearings, complete models, manufacturers spot

    Шест типа аголни контактни лежишта, комплетни модели, место на производителите

    Контактните топчести лежишта можат да носат радијални и аксијални оптоварувања истовремено.Може да работи со голема брзина.Колку е поголем аголот на контактот, толку е поголема аксијалната носивост.Контактниот агол е аголот помеѓу точките за контакт на топката и тркачката патека во радијалната рамнина и вертикалната линија на оската на лежиштето.Лежиштата со висока прецизност и голема брзина обично заземаат агол на контакт од 15 степени.Под аксијална сила, контактниот агол ќе се зголеми.